CSVEditor 2.16CSVEditor 2.16
CSVEditor gör det enklare att redigera kommaseparerade data

Nyheter i 2.16:
(2017-11-27, R 405)

 • Fixed: The Registration dialog is shown again on OS X 10.8 + 10.9.

Nyheter i 2.15:
(2017-07-05, R 404)

 • System­krav: OS X 10.8 (Mountain Lion) eller senare.
 • File menu now offers the Revert To item which lets you browse document versions.
 • General Preferences: The Autosave section has been removed as it is no longer required.
 • Buttons which link to web pages on dsd.net, now use HTTPS URLs.
 • The registration dialog has been updated and shows clearer information about what to fill in.
 • Nu lokaliserat till Danska. da
 • Ändringar av lokalisering till Spanska. es
 • Ändringar av lokalisering till Franska. fr

Nyheter i 2.11:
(2015-06-22, R 352)

 • Åtgärdade problem som ibland hindrade den inbyggda hjälpen att visas.

Nyheter i 2.10:
(2015-06-19, R 344)

 • System­krav: Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare.
 • CSVEditor är nu ett 64-bitarsprogram.
 • Symbolerna i verktygsfältet är nu upplösningsoberoende och nygjorda.
 • Automatsparfunktionen i Mac OS X stöds nu. Även ej sparade dokument återställs när programmet öppnas.
 • Export: CSV-filen kan exporteras med ändrade parametrar utan att det påverkar hur filer sparas normalt.
 • Export: Alternativet att endast markerade rader.
 • Menyn Rader: Håll ned [Alt] medan du öppnar menyn Rader, och menyvalet ändras till Ta bort ej markerade rader. Det alternativa menyvalet tar bort alla ej markerade rader.
 • Menyn Rader: CSVEditor hanterar både vanlig alfabetisk sortering och den naturliga sorteringen. Den naturliga sorteringen beror på inställningarna i inställningspanelen Språk och region i Systeminställningar.
 • Menyn Kolumner menu: Håll ned [Alt] medan du öppnar menyn Kolumner, och menyvalet ändras till Ta bort ej markerade kolumner. Det alternativa menyvalet tar bort alla ej markerade kolumner.
 • Assistenten Öppna kan nu avfärdas genom att trycka på [Esc]-tangenten.
 • Registreringsformuläret gör alla bokstäver stora i fälten NAMN och LICENSNYCKEL.
 • Registeringsfältet visar nu programversionen, vilket förbättrar assistansen.
 • Om programmet redan har registrerats avaktiveras menyvalet Registrera CSVEditor.
 • Utvecklarcertifikatet har uppdaterats, vilket ger bättre funktion med GateKeeper.
 • Handboken har justerats för den nya versionen.
 • Mindre rättade fel.

Nyheter i 2.04:
(2014-04-04, R 304)

 • [211] Messages to the developers can be sent again.
 • Tiny adjustments in localizations.
 • Mindre rättade fel.

Nyheter i 2.03:
(2013-08-10, R 290)

 • Tiny adjustments in localizations.
 • Mindre rättade fel.

Nyheter i 2.02:
(2013-06-29, R 284)

 • [191] Rows menu functions Shift/Rotate Content to … Left / Right didn't work on added columns.
 • Nu lokaliserat till Franska. fr
 • Nu lokaliserat till Japanska. ja

Nyheter i 2.01:
(2013-05-04, R 254)

 • Mindre problem har åtgärdats.

Nyheter i 2.0:
(2013-05-03, R 249)

Operativsystem:
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare.
 • Programmet är nu en 32-/64-bitarsprogram.
 • Stöd för helskärmsläget.
 • Stöd för sandlådan.
 • Symbolen har ändrats något, och optimerats för Retina-skärmar.
 • Nu lokaliserat till Svenska. sv
Nytt:
 • [115] Det går att ange ett förvalt typsnitt i inställningarna. När en kommaseparerad tabell har öppnats går det att ändra dess typsnitt med systemets typsnittspalett.
 • I inställningarna går det att ange och redigera regler för att färga datacellerna. Reglerna kan vara enkla textjämförelser eller reguljära uttryck.
 • Arkiv-menyn: nytt menyobjekt ´Nytt från urklipp: Skapar en ny tabell från innehållet i urklipp (rader, kolumner eller tabbseparerade strängar).
 • Redigera-menyn: nytt menyobjekt Avmarkera allt.
 • [103] Rader kan hanteras med de vanliga urklippsfunktionerna (klipp ut, kopiera, klistra in). Rader placeras i urklipp i ett programspecifikt format samt som tabbseparerade strängar. Därmed kan de senare läggas in i ett annat CSVEditor-dokument, i Numbers eller i valfri textredigerare. Vid infogning ersätts markerade rader, eller så läggs raderna till sist i dokumentet.
 • [82] Rader-menyn: nytt menyalternativ Visa dubblettrader. Visar dubblettrader, eller rader med samma innehåll i angiven kolumn. Redigering av dokumentet är begränsad i läget Visa dubblettrader: Rader kan ändras och tas bort, men det går inte att lägga till eller ändra kolumner. Avsluta visningsläget genom att klicka på [Klar].
 • [82] Rader-menyn: nytt menyalternativ Ta bort dubblettrader: Tar bort dubblettrader, eller rader med samma innehåll i angiven kolumn.
 • Rader-menyn: nya menyalternativ Växla innehåll till ... och Rotera innehåll till ...: Använd funktionerna till att flytta eller rotera innehållet i markerade rader.
 • Rader kan också sorteras med musen (dra och släpp).
 • [175] Du kan stoppa senare varningar när du raderar rader eller kolumner. Det går att aktivera varningarna igen i inställningarna.
 • [105] Kolumner-menyn: nytt menyalternativ Slå samman markerade kolumner: Kolumner kan nu slås samman; ange i vilken ordning som kolumnerna ska slås samman samt målkolumnen. Källkolumnerna kan raderas, om så önskas.
 • Fyll kolumner: När kolumner autofylls med numeriska värden, går det nu att lägga in vitrymdstecken (endast för prefix- och suffix-alternativen).
 • [176] Det går att justera kolumnbredden från snabbvalsmenyn för kolumnen.
 • [114] [176] Kolumner-menyn: nytt menyalternativ Justera alla kolumnbredder: Justerar automatiskt bredden hos alla kolumner.
 • [161] Tvinga cittattecken kring datafält när ett dokument sparas. Det går även att göra detta när ett dokument öppnas.
 • Ange justeringen av kolumninnehållet via menyn Kolumner och snabbvalsmenyn för kolumner.
 • [112] Kolumner-menyn: nytt menyalternativ Infoga kolumner.
 • Kolumner kan även hanteras med de vanliga urklippsfunktionerna (klipp ut, kopiera, klistra in). Kolumninnehållet placeras i urklipp i ett programspecifikt format samt som tabbseparerade strängar.
Rättelser:
 • Den automatiska återställningen av dokumentfönster har stängts av.
 • Funktionen Återgå till sparad fungerar nu som den ska.
 • [137] Sorteringen fungerar som den ska efter att kolumner har flyttats.
 • [95] Befintligt innehåll i celler ersätts inte längre automatiskt när kolumner fylls med numeriska värden.

History Archive