Art Text 3.0Art Text 3.0
Art Text is an application for creating high-quality textual graphics
Download
de en es fr ja 
ArtText_3.0.dmg

System­krav: .

System­krav: OS X 10.10 (Yosemite) eller senere

(625934 kB, Built 19.05.2016)
de en es fr ja 
ArtText_2.5.dmg.zip

System­krav: Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) eller senere.

(86493 kB, Built 03.12.2015)
Nyt i Art Text 3.0:
  • General
  • 20+ samples that demonstrate Art Text capabilities.
[Flere ...]
System­krav:
OS X 10.10 (Yosemite) eller senere