Noréns översättningarNoréns översättningar
Karl-Johan Norén
Fredsgatan 25
SE-33123 Värnamo, Sverige


DSD.netDSD.net / Ulf Dunkel
Dunkel Software Distribution
Bergkamm 2
DE-49624 Löningen

VAT-ID DE 179 400 177