Barcody Express 1.15Barcody Express 1.15
Skapa streckkoder hur lätt som helst med Barcody Express

Nyheter i 1.15:
(2014-07-21, R 168)

 • Now also supporting 2D barcode Data Matrix. Barcody Express now supports 31 barcodes.
 • The GUI has been modernized with high-contrast toolbar icons.
 • The manual can be navigated by keyboard.
 • [98] Information line about valid and unused characters wraps into two lines.
 • Mindre problem har åtgärdats.

Nyheter i 1.10:
(2014-01-08, R 156)

 • Nytt: kräver Mac OS X 10.8 eller senare.
 • Nytt: 64-bitarsprogram.
 • Nytt: stöd för sandlådan.
 • Ny programsymbol.
 • Nytt: Förbättrat utdata av 2D-streckkod
 • Nytt: Det senaste innehållet sparas automatiskt.
 • Nytt alternativ Rita bakgrund kan användas till att hindra uppritandet av bakgrunden, som istället genereras genomskinligt.
 • Nya symboler i verktygsfältet (upplösningsoberoende).
 • Användargränssnittet har moderniserats.
 • Skärmavbilderna i handboken har uppdaterats med de nya elementen.
 • Mindre problem har åtgärdats.

Nyheter i 1.03:
(2013-02-20, R 108)

 • [181] Checksum and calm zone calculation for UPC E barcode fixed.
 • [180] PZN-streckkoden har utökats till PZN8 (7 kodsiffror + 1 kontrolltecken, giltig från och med 2013-01-01).
 • When vector-based formats (PDF, EPS) have been chosen for export, the resolution and colorspace popups are hidden to avoid irritations about these parameters.
 • Nu lokaliserat till Japanska. ja

Nyheter i 1.02:
(2012-01-17, R 54)

 • Utdataproblem med QR-koder har åtgärdats (inga fler ränder).
 • Fönsterelementen i rullisten visas alltid korrekt nu, även i Lion.
 • Nu lokaliserat till Spanska. es
 • Mindre problem har åtgärdats.

Nyheter i 1.01:
(2011-10-24, R 54)

 • Mindre problem har åtgärdats.

Nyheter i 1.0:
(2011-06-21, R 40)

 • Initial release.